694-942-905

O firmie

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego, o numerze licencji 6818, należącego do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzi działalność związaną z wyceną nieruchomości oraz doradztwem na rynku nieruchomości. Usługi świadczy dla osób fizycznych, prawnych oraz instytucji, głównie na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek górnictwo i geologia) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (kierunek prawo). Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości ukończyłam na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Posiadam tytuł zawodowy Rzeczoznawcy Majątkowego nadany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Posiadam również kwalifikacje w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, potwierdzone certyfikatem wydanym przez Związek Banków Polskich.

Katarzyna Jagodzińska – Biuro Prawne i Wycena Nieruchomości jest interdyscyplinarną firmą wykonującą wyceny nieruchomości oraz usługi doradztwa prawnego. Działalność prowadzona jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest również doradztwo inwestycyjne w zakresie świętokrzyskiego rynku nieruchomości.